Katarzyna Łęgowska-Łęcka

Strona główna/Katarzyna Łęgowska-Łęcka

About Katarzyna Łęgowska-Łęcka

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Katarzyna Łęgowska-Łęcka has created 41 blog entries.

Mity dotyczące MPP – mechanizmu podzielonej płatności

Podzielona płatność funkcjonuje już drugi rok - nie jest generalnie obowiązkowa, ale coraz częściej jest wykorzystywana przez podmioty gospodarcze. [...]

Biała lista podatników VAT

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT Według mnie największą zmianą podatkową jest wprowadzenie białej listy podatników VAT i obowiązku dokonywania płatności [...]

Sprzedałeś nieruchomość i co dalej?

W tym artykule zajmiemy się sytuacją sprzedaży nieruchomości prywatnej (niezwiązanej z działalnością gospodarczą) NIERUCHOMOŚĆ POSIADANA DŁUŻEJ NIŻ 5 LAT [...]

Podatek PCC od pożyczki od 2019 roku

Z podatkiem od czynności cywilnoprawnych spotykamy się na ogół przy transakcjach kupna nieruchomości, samochodu, czy przy zawieraniu umowy pożyczki. Generalnie [...]

Podatek od darowizny – porady podatkowe

W codziennym życiu zdarza nam się otrzymywać prezenty. Rodzice dają pieniądze dzieciom, dzieci kupują rodzicom cenne ruchomości, nowożeńcy dostają [...]

Sprawozdanie finansowe jednostki mikro – wzór uchwały zarządu spółki

UCHWAŁA nr ....... ZARZĄDU ABC SPÓŁKA Z O.O. Z siedzibą w .............. Z dnia ............................. roku O następującej treści: [...]

Sprawozdanie finansowe jednostki mikro – wzór

Załącznik nr 4 Ustawy o rachunkowości ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, [...]

Sprawozdanie finansowe jednostki mikro

Kiedy można sporządzać sprawozdanie finansowe jednostki mikro? Prowadząc działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowej możemy [...]