Z podatkiem od czynności cywilnoprawnych spotykamy się na ogół przy transakcjach kupna nieruchomości, samochodu, czy przy zawieraniu umowy pożyczki. Generalnie płaci się go od transakcji, gdzie nie występuje podatek VAT.

Musimy zapłacić go od zakupu samochodu – nabywca musi wypełnić i złożyć deklarację PCC-3 i wpłacić podatek do urzędu skarbowego.

W przypadku zakupienia nieruchomości notariusz pobiera od nas z opłatą notarialną podatek PCC i wpłaca go do urzędu skarbowego za nas.

W przypadku pożyczki – pożyczkobiorca musi wypełnić deklarację i zapłacić podatek do urzędu.

Od 1 stycznia 2019 roku podatek od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do pożyczek został obniżony do wysokości 0,5 %. Do 31 grudnia 2018 roku wynosił 2% – czyli zmniejszył się czterokrotnie.

Od pożyczki w wysokości 20.000 złotych podatek w 2018 roku wynosił 400 zł, a obecnie wyniesie 100 złotych.

Zgodnie z art. 7. 1.  ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

„art. 7. 1.  Stawki podatku wynoszą:

(….)

4 ) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego – 0,5%”

Zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały pożyczki do wysokości 1.000 złotych. 

Nadal zwolnione z podatku są pożyczki udzielane przez wspólników i akcjonariuszy spółek kapitałowych tym spółkom.

Przypominamy, że obowiązek podatkowy w przypadku umowy pożyczki spoczywa na biorącym pożyczkę!

Niniejszy artykuł nie ma charakteru doradztwa podatkowego. Każda indywidualna sytuacja rzeczywista musi być analizowana odrębnie. Zapraszam do kontaktu – doradca@legowska.pl.

Jeśli poszukują Państwo profesjonalnego biura rachunkowego, które będzie również doradzało w sprawach gospodarczych i prawnych – zapraszamy do kontaktu z nami. Więcej…