Interpretacja podatkowa w zakresie podlegania podatkowi VAT przy sprzedaży budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wykorzystywanych do celów prywatnych i działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA IBPP3/443-605/10/KO Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa [...]