Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPBI/2/423-1504/14/BG – art 15b ustawy o CIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa [...]