Sygn. akt II PK 189/14 Wyrok Sądu Najwyższego. Kiedy umowa o pracę?

Sygn. akt II PK 189/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Prezes [...]