spółka komandytowa

Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %s spółka komandytowa

Sprawozdanie finansowe jednostki mikro – wzór uchwały zarządu spółki

UCHWAŁA nr ....... ZARZĄDU ABC SPÓŁKA Z O.O. Z siedzibą w .............. Z dnia ............................. roku O następującej treści: [...]

Sprawozdanie finansowe jednostki mikro – wzór

Załącznik nr 4 Ustawy o rachunkowości ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, [...]

Sprawozdanie finansowe jednostki mikro

Kiedy można sporządzać sprawozdanie finansowe jednostki mikro? Prowadząc działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowej możemy [...]

ILPB4/423-93/12/13-S/MC. Interpretacja podatkowa. W jaki sposób powinien być określony podlegający opodatkowaniu dochód Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Sp. k.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA             ILPB4/423-93/12/13-S/MC W jaki sposób powinien być określony podlegający opodatkowaniu dochód Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Sp. k.? [...]