Wyrok Sądu Najwyższego o ustalenie istnienia stosunku pracy na korzyść Zleceniobiorcy

W dniu 24 czerwca 2015 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie ustalenia stosunku pracy Sygn. akt II PK 189/14 [...]