Interpretacja indywidualna w zakresie obowiązku rejestrowania za pomocą kasy fiskalnej wpłat członkowskich uiszczanych przez członków klubu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa [...]