Coraz popularniejsze w Polsce są mediacje. Pierwsze skojarzenie dla wielu ludzi to rozwiązywanie konfliktów pomiędzy małżonkami o majątek czy opiekę nad dzieckiem. Jednak również w biznesie mediacje stają się popularne. Dlaczego warto skorzystać z takiego sposobu rozwiązywania konfliktu?

DLACZEGO MEDIACJE DLA BIZNESU?

Konflikty w biznesie mogą prowadzić do strat finansowych, utraty klientów, a nawet upadku firm.

Podmioty gospodarcze prowadzą w sądach długotrwałe sprawy, których zakończenie jest niekorzystne przynajmniej dla jednej ze stron.

Zastąpienie długotrwałego procesu sądowego mediacjami prowadzi do

– skrócenie okresu niepewności co do rozstrzygnięcia sporu;

– ograniczeni kosztów i strat;

– oszczędności czasu;

– utrzymanie klientów i kontraktów;

– utrzymaniem wiarygodności w oczach innych (pracowników, klientów, współpracowników).

Skorzystanie z mediacji przed skierowaniem sprawy do sądu może zapobiec wieloletniemu procesowi sądowemu. Konflikty rozwiązywane na Sali sądowej trwają długo i są kosztowne. Rozstrzygnięcia sądowe są niesatysfakcjonujące dla co najmniej jednej ze stron – jedna strona wygrywa, a druga przegrywa.

Może się zdarzyć sytuacja, że pozytywny wyrok wydany po roku czy dwóch latach nie zapobiegnie stratom czy problemom. Zanim sprawa sądowa się skończy sytuacja rynkowa przedsiębiorstwa jest już tak inna, że wygrywający nie może wykorzystać pozytywnego rozstrzygnięcia.

Sprawa sądowa angażuje różne osoby postronne, na świadków powoływane są osoby, które tracą w ten sposób zaufanie do obu stron. Często angażuje pracowników i klientów, którzy mogą w jej wyniku zrezygnować z dalszej współpracy.

Ugoda zawarta przed mediatorem jest spisywana i po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Zatwierdzona ugoda przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

DLA KOGO MEDIACJE DLA BIZNESU

– wspólnicy spółek (spółka cicha, jawna, cywilna, partnerska, komandytowa, z o.o. i S.A.);

– współpracownicy biznesowi;

– partnerzy realizujących wspólne projekty biznesowe;

– kontrahenci;

– pracownicy i pracodawcy.

Doradcy podatkowi wspierają wprowadzenie mediacji w postępowaniach z urzędami skarbowymi.

Zapraszam do kontaktu – doradca@legowska.pl.

Jeśli poszukują Państwo więcej informacji o mediacjach zapraszamy na stronę firmy z którą współpracujemy MEDIACJE DLA BIZNESU ECDD
mediacje, wsparcie sytuacji kryzysowych, zapobieganie konfliktom, negocjacje.