W tym artykule zajmiemy się sytuacją sprzedaży nieruchomości prywatnej (niezwiązanej z działalnością gospodarczą)

NIERUCHOMOŚĆ POSIADANA DŁUŻEJ NIŻ 5 LAT

Jeśli sprzedaliście nieruchomość, którą posiadaliście powyżej 5 lat – nie płacicie podatku dochodowego ani od przychodu, ani dochodu. 5 lat liczy się od końca roku w którym nabyliśmy nieruchomość. W praktyce jeśli kupiliśmy nieruchomość w styczniu 2015 roku możemy bez podatku zbyć ją od 01 stycznia 2021 roku.

Od 2019 roku w przypadku nabycia nieruchomości w spadku – te 5 lat liczone jest od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę.

Podstawa prawna: Art 10 ust 1 pkt 8 i art 10 ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

NIERUCHOMOŚĆ POSIADANA KRÓCEJ NIŻ 5 LAT

Jeśli sprzedamy nieruchomość wcześniej podlegamy podatkowi dochodowemu.

Wynosi on 19 % dochodu i jest on płatny do 30 kwietnia następnego roku. Należy złożyć deklarację PIT-39.

Jedynym sposobem na zmniejszenie lub niezapłacenie tego podatku jest ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNE CELE MIESZKANIOWE – szczegółowo wyjaśnię to pojęcie w innym artykule.

Od 2019 roku mamy na to 3 lata liczone od końca roku w którym sprzedaliśmy nieruchomość.

W praktyce po zbyciu nieruchomości składa się (do 30 kwietnia następnego roku) zeznanie PIT 39, w którym deklaruje się wysokość wydatków (nie muszą one być rzeczywiście wydane na dzień składania zeznania). Jeśli w ciągu następnych 3 lat nie wydamy całości lub części tych wydatków składane jest zeznanie korygujące, a podatek wpłacamy z odsetkami (obecnie 8%).

Jednym z niekorzystnych uregulowań jest sposób odliczania tej ulgi – nie odlicza się wydatków od zysku w całości, ale jedynie w części odpowiadającej stosunkowi wydatku do całej wartości przychodu.

Oto przykład:

Sprzedaliśmy nieruchomość za cenę 400.000, którą kupiliśmy dwa lata temu za 300.000.

  1. Jeśli nie korzystamy z ulgi i nie planujemy wydać tych środków na własne cele mieszkaniowe – podatek od zysku płatny do 30 kwietnia następnego roku:

zysk = 400.000 – 300.000 =100.000

podatek = 100.000 * 19% = 19.000

       2. Jeśli planujemy wydać tylko zysk (100.000) na własne cele mieszkaniowe:

wielkość ulgi = (zysk*wydatek)/przychód

w naszym przypadku wielkość ulgi = (100.000*100.000)/400.000 = 25.000

czyli zysk – ulga = 100.000 – 25.000 = 75.000

podatek = 75.000 * 19% = 14.250.

Reasumując, aby nie zapłacić w ogóle podatku od zbycia nieruchomości, w przypadku w którym od jej nabyci upłynęło mniej niż 5 lat, musimy wydać całość środków z jej sprzedaży (cały przychód) na własne cele mieszkaniowe.

Niniejszy artykuł nie ma charakteru doradztwa podatkowego. Każda indywidualna sytuacja rzeczywista musi być analizowana odrębnie. Zapraszam do kontaktu – doradca@legowska.pl.